O firmie

Powstanie i struktura własności spółki MPEC

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej powołane zostało 1 kwietnia 1993 roku do zarządzania miejskim systemem ciepłowniczym przez Gmina Sokółka.

Gmina Sokółka jest właścicielem wszystkich udziałów, które składają się na kapitał zakładowy w wysokości 3077100 zł (30771 udziałów po 100 zł). Prawa właściciela są wykonywane przez Burmistrza Miasta Sokółka.

Cel działania i koncesje

Głównym zadaniem MPEC jest zaspokajanie potrzeb cieplnych miasta Sokółka polegających na wytwarzaniu i dystrybucji energii cieplnej oraz utrzymaniu w gotowości technicznej urządzeń służących do jej przesyłu.

22 września 1998 roku Spółka otrzymała z Urzędu Regulacji i Energetyki w Warszawie koncesje na presyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem, 31 sierpnia 2000 roku otrzymałą koncesję na wytwarzanie ciepła, co dostosowało działalność przedsiębiorstwa do wymogów Ustawy – Prawo Energetyczne. .

Ogrzewanie Sokółki

Miejska sieć cieplna to około 15 km rurociagów na terenie Sokółki.

W Sokółce są dwa podstawowe źródła ogrzewania. 92 proc. energii potrzebnej do ogrzania miasta i zasilenia w ciepłą wodę uzytkową MPEC kupuje w Energetyka Cieplna miasta Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o., 8 proc. energii pochodzi z Kotłowni lokalnej na Osiedlu Zielonym 3.

Niewielkie źródło ciepła to także należąca do MPEC kotłownia olejowa znajdująca się przy ul. 3 Maja 13.

Udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł ciepła w ogólnej ilości ciepła dostarczonego w roku 2017 do sieci cieplnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Cieplnego w Sokółce Sp. z o.o. wyniósł 34%.