Aktualności

21.06.2021

Protokół z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego PN/1/2021

 

28.05.2021 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę węgla

Warunki zamówienia SIWZ

 

12.02.2021

Miejskie przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego spółki za 2020 rok.

Oferta winna zawierać:

  1. Informację o wpisie na listę podmiotów uprawnionych;
  2. Informację o przeprowadzonych badaniach;
  3. Proponowaną cenę usługi

Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty badania sprawozdania finansowego, łącznie z kosztami dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia.

Termin zakończenia badania – do dnia 31.03.2021 r.

Wymagane jest doświadczenie w badaniu sprawozdań przedsiębiorstw ciepłowniczych.

Oferty należy:

  1. przesłać na adres siedziby Spółki: ul. Kołłątaja 55, 16-100 Sokółka

lub

  1. złożyć w siedzibie przedsiębiorstwa ul. Kołłątaja 55, 16-100 Sokółka

lub

  1. przesłać e-mail na adres: mpec.prezes@sokolka.com .

w terminie do dnia 25.02.2021 r. do godz. 14.00 z dopiskiem
„OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2020”.


Wyboru oferty dokona Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 26.02.2021 r o godz. 13.00.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru ofert.

 

26.05.2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cielnej w Sokółce Sp. o.o. informuje, iż w 2019 roku udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł ciepła (biomasy) w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci cieplnej nr 1 wyniósł 44%.