Aktualności

15.07.2021

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko Specjalista do spraw technicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe: ukończone studia I lub II stopnia inżynierii środowiska;
 • znajomość budowy sieci cieplnych z rur preizolowanych, budowy i regulacji węzłów cieplnych;
 • znajomość pakietu MS Office, autocad, programów do kosztorysowania;

Mile widziana praktyka przy budowie i eksploatacji sieci cieplnych, węzłów cieplnych oraz uprawniania budowlane.

Zadania:

 1. Nadzór nad pracą sieci cieplnej MPEC;
 2. Nadzór i analiza pracy węzłów cieplnych;
 3. Opracowywanie dokumentacji wewnętrznej:
 • Programów pracy sieci;
 • Analiz pracy sieci;
 1. Opracowywanie planów inwestycyjnych i remontowych;
 2. Opracowywanie warunków technicznych przyłączenia do sieci;
 3. Uzgadnianie dokumentacji projektowej;
 4. Przygotowywanie założeń do projektów przyłączy cieplnych, sieci cieplnych, węzłów cieplnych;
 5. Dobieranie typowych węzłów cieplnych
 6. Zlecanie wykonania dokumentacji geodezyjnej na potrzeby projektowe;
 7. Zlecanie prac projektowych na potrzeby inwestycyjne i remontowe MPEC;
 8. Przygotowywanie zamówień na materiały do prac inwestycyjnych i remontowych;
 9. Aktualizacja schematów i opisów sieci i węzłów cieplnych; Uczestniczenie w komisjach wewnętrznych (przetargowej, bhp, odbioru robót)
 10. Przygotowywanie dokumentacji do odbioru robót;
 11. Uczestniczenie w pracach komisji wewnętrznych (przetargowej, odbioru robót itp.)
 12. Sprawozdawczość w zakresie energetyki i ochrony środowiska;

Przewidywany termin zatrudnienia: sierpień 2021

Kandydaci mogą przesyłać oferty drogą elektroniczną na adres: mpec.prezes@sokolka.com, w terminie do dnia 31 lipca 2021 r.

 

08.07.2021

Protokół komisji przetargowej w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę węgla kamiennego

 

21.06.2021

Protokół z otwarcia ofert przetargu nieograniczonego PN/1/2021

 

28.05.2021 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę węgla

Warunki zamówienia SIWZ

 

26.05.2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cielnej w Sokółce Sp. o.o. informuje, iż w 2019 roku udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł ciepła (biomasy) w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci cieplnej nr 1 wyniósł 44%.