A A A

O firmie


Powstanie i struktura własności spółki MPEC


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej powołane zostało 1 kwietnia 1993 roku do zarządzania miejskim systemem ciepłowniczym przez Gmina Sokółka.


Gmina Sokółka jest właścicielem wszystkich udziałów, które składają się na kapitał zakładowy w wysokości 3077100 zł (30771 udziałów po 100 zł). Prawa właściciela są wykonywane przez Burmistrza Miasta Sokółka.Cel działania i koncesje


Głównym zadaniem MPEC jest zaspokajanie potrzeb cieplnych miasta Sokółka polegających na wytwarzaniu i dystrybucji energii cieplnej oraz utrzymaniu w gotowości technicznej urządzeń służących do jej przesyłu.


22 września 1998 roku Spółka otrzymała z Urzędu Regulacji i Energetyki w Warszawie koncesje na presyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem, 31 sierpnia 2000 roku otrzymałą koncesję na wytwarzanie ciepła, co dostosowało działalność przedsiębiorstwa do wymogów Ustawy - Prawo Energetyczne. .Ogrzewanie Sokółki


Miejska sieć cieplna to około 15 km rurociagów na terenie Sokółki.


W Sokółce są dwa podstawowe źródła ogrzewania. 92 proc. energii potrzebnej do ogrzania miasta i zasilenia w ciepłą wodę uzytkową MPEC kupuje w Energetyka Cieplna miasta Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o., 8 proc. energii pochodzi z Kotłowni lokalnej na Osiedlu Zielonym 3.


Niewielkie źródło ciepła to tekże należąca do MPEC kotłownia olejowa znajdująca się przy ul. 3 Maja 13.