Forma prawna i struktura właścicielska spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000136335. Gmina Sokółka jest właścicielem wszystkich udziałów, które składają się na kapitał zakładowy w wysokości 3077100 zł.