Informacje o spółce

Firma: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Kołłątaja 55, 16-100 Sokółka

Telefon: tel.: (85) 711 27 71, fax: (85) 711 44 93

Godziny pracy: 7-15

Numer KRS: 0000136335

REGON: 050213949

NIP: 545-000-06-81

Konto: Bank Zachodni WBK S. A. 1 Oddział w Sokółce nr rachunku:

61 1500 1083 1210 8000 1177 0000