Majątek spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 3077100 zł