Przedmiot działalności

1. 40,30, , PRODUKCJA, ZAKUP, PRZESYŁANIE, SPRZEDAŻ ENERGII CIEPLNEJ ORAZ DSPOZYCJA MOCĄ SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO
2. 45, , , OBSŁUGA, KONSERWACJA I REMONTY SIECI, URZĄDZEŃ I INSTALACJI CIEPŁOWNICZYCH
3. 40, 30, , OKREŚLENIE OGÓLNYCH I TECHNICZNYCH WARUNKÓW PRZYLĄCZANIA NOWYCH ODBIOCÓW ENERGII DO URZĄDZEŃ CIEPLOWNICZYCH
4. 40, 30, , KWALIFIKOWANIE POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM I DOPUSZCZENIE DO EKSPLOATACJI NOWO-WYBUDOWANYCH, ZMODERNIZOWANYCH I WYREMONTOWANYCH SIECI, URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH I INSTALACJI PRZYŁĄCZONYCH DO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO
5. 40, 30 , , KONTROLOWANIE OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ ZASILANYCH Z SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO PRZEDSIĘBIORSTWA POD KĄTEM ZGODNEGO Z ZASADAMI GOSPODARKI PALIWOWO ENERGETYCZNEJ WYKORZYSTANIA ENERGII CIEPLNEJ PRZEZ ODBIORCÓW I WYDAWANIE STOSOWNYCH ZALECEŃ POKONTROLNYCH
6. 45, , , ŚWIADCZENIE ZLECONYCH USŁUG W ZAKRESIE KONSERWACJ, REMONTÓW, MODERNIZACJI SIECI, URZĄDZEŃ I INSTALACJI CIEPŁOWNICZYCH ORAZ USŁUG REMONTOWO BUDOWLANYCH
7. 51, , , PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ W TYM: – SPRZEDAŻ ARMATURY URZĄDZEŃ CIEPŁOWNICZYCH, OPAŁU I INNYCH, – HANDEL ZAGRANICZNY W ZAKRESIE OBROTU URZĄDZENIAMI EKSPLOATACYJNYMI
8. 60, , , PROWADZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH
9. 71, , , PROWADZENIE USŁUG SPZĘTOWYCH
10. 74, , , PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W TYM: – WYKONYWANIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH W ZAKRESIE PRZESYŁU ENERGII CIEPLNEJ, WĘZŁÓW CIEPLNYCH , OPOMIAROWANIA, INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH, – DORADZTWO TECHNICZNE W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH, – POWADZENIE SZKOLEŃ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ CIEPŁOWNICTWA , EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW , BHP I POZOSTAŁYCH ZAGADNIEŃ, – DORADZTWO EKONOMICZNE W PEŁNYM ZAKESIE OBSŁUGI ODBIORCÓW I DOSTWACÓW ENRGII CIEPLNEJ, – WYKONYWANIE EKSPERTYZ I OPRACOWANIE INSTALACJI EKSPLOATACYJNEJ STANOWISK I BHP
11. 45, , , PROWADZENIE ROBÓT MODERNZACYJNYCH I INWESTYCJI: – CIEPŁOWNICZYCH WŁASNYCH ZE ŚRODKÓW SPÓŁKI
12. 45, , , WYKONAWSTWO ROBOT MODERNIZACYJNYCH I INWESTYCJI Z PARTYCYPACJI PRZYSZŁYCH ODBIORCÓW I ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH