RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy H. Kołłątaja 55 w Sokółce, KRS 0000136335, tel. 85 7112771, fax 857114493, e-mail: mpec@sokolka.com.
 2. Państwa  dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

2.1.   Wykonania umowy, której jest Państwo jesteście stroną lub podjęcia na Państwa żądanie działań, które będą Państwa dotyczyły (np. wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci)  – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2.2.    W celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na nas jako administratorze danych (wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania i składane wnioski oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa energetycznego w zakresie zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej pracy eksploatowanej sieci i urządzeń cieplnych)  – podstawa prawna: art. 6. ust. 1 lit. c. RODO.

2.3.   Państwa dane osobowe mogę też być przetwarzane w celach marketingowych i doradczych (np. zaoferowanie towarów oraz dodatkowych usług), o ile Państwo wyrazicie na to zgodę (art. 6. ust. 1 lit. a. RODO).

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne podmioty, które będą je przetwarzały, w szczególności:
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności świadczących usługi IT, pomoc prawną, dokonujących windykacji należności  lub nabywające wierzytelności.
 1. Dane osobowe Państwa, nie będą przekazywane do państw trzecich ani odbiorcom międzynarodowym.
 2. Dane osobowe Państwa nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanem
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji zawartych z Państwem umów, po zakończeniu ich realizacji, przez czas, w którym nakazują przepisy prawa oraz przez okres w którym przedawnią się roszczenia wynikające z umów i przez okres trwania wynikłych z nich postępowań.  Dane osobowe przetwarzane w celach marketingu produktów i usług spółki oraz doradczych  będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 4. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwa dalsza realizacja zawartych z Państwem umów praz kontynuowania żądanych przez państwa działań;
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem podjęcia żądanych przez Państwa i dotyczących Państwa  działań oraz zawarcia umowy. W przypadku odmowy przez Państwa podania danych osobowych nie możliwe będzie z naszej strony podjęcie żądanych przez Państwa działań ani tez zawarcie umowy. 

Obowiązek informacyjny RODO