O firmie

Powstanie i struktura własności MPEC w Sokółce Sp. z o. o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej powołane zostało 1 kwietnia 1993 roku do zarządzania miejskim systemem ciepłowniczym przez Gmina Sokółka.

Gmina Sokółka jest właścicielem wszystkich udziałów, które składają się na kapitał zakładowy w wysokości 3077100 zł (30771 udziałów po 100 zł). Prawa właściciela są wykonywane przez Burmistrza Miasta Sokółka.

Cel działania i koncesje

Głównym zadaniem MPEC w Sokółce Sp. z o. o.  jest zaspokajanie potrzeb cieplnych miasta Sokółka polegających na wytwarzaniu i dystrybucji energii cieplnej oraz utrzymaniu w gotowości technicznej urządzeń służących do jej przesyłu.

22 września 1998 roku Spółka otrzymała z Urzędu Regulacji i Energetyki w Warszawie koncesje na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem, 31 sierpnia 2000 roku otrzymała koncesję na wytwarzanie ciepła, co dostosowało działalność przedsiębiorstwa do wymogów Ustawy – Prawo Energetyczne.

Ogrzewanie Sokółki

Miejska sieć cieplna to około 15 km rurociągów na terenie Sokółki.

W Sokółce są dwa podstawowe źródła ogrzewania. 92 proc. energii potrzebnej do ogrzania miasta i zasilenia w ciepłą wodę użytkową MPEC w Sokółce Sp. z o. o. kupuje od Celsium Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, 8 proc. energii pochodzi z Kotłowni lokalnej na Osiedlu Zielonym 3.

Niewielkie źródło ciepła to także należąca do MPEC w Sokółce Sp. z o. o.  kotłownia  olejowa znajdująca się przy ul. 3 Maja 13.