ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce Sp. z o.o. informuje iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Cieplnej w dniu 19 stycznia 2022 roku zmienił decyzją nr OKA.4210.111.2021.CW decyzję nr OKA.4210.16.2021.CW zatwierdzającą taryfę dla ciepła Celsium Sp. z o.o. w Skarżysku Kamiennej.

Zmiana taryfy dla ciepła została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki w dnia 19 stycznia 2022 roku poz. 47/2022.

W załączeniu przekazujemy wyciąg z taryfy dla ciepła zawierający rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary

netto

1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW

105 258,64

2 Rata miesięczna za zamówioną moc cieplną zł/MW/m-c

8 771,55

3 Cena ciepła zł/GJ

40,78

4 Cena nośnika ciepła zł/m3

7,48

Ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zmiana taryfy ciepła obowiązuje od dnia 03.02.2022 roku..

Jednocześnie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sokółce Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 3841 kodeksu cywilnego, Odbiorca który nie zgodzi się na nowe warunki umowne określone w taryfie dla ciepła ma prawo wypowiedzieć umowę sprzedaży ciepła w najbliższym możliwym terminie wypowiedzenia.

MPEC w Sokółce Sp z o.o.